Сектор послуг

Сектор послуг

Сектор послуг займає 6,1% економіки регіону, забезпечуючи друге місце серед областей України (6,3% загальноукраїнського показника). Чверть капітальних інвестицій у 2021 році була спрямована до сектору послуг і склала $555,1 млн.

Обсяг реалізованих послуг за 2021 рік

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність ($1 015.2 млн)
39.4%
Операції з нерухомим майном ($432.3 млн)
16.8%
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування ($365.5 млн)
14.2%
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги ($280.6 млн)
10.9%
Професійна, наукова та технічна діяльність ($198.4 млн)
7.7%
IT ($144.5 млн)
5.6%
Освіта ($52 млн)
2%
Всього
$2 575.1 млн

Обсяг капітальних інвестицій у сферу послуг за 2021 рік

Державне управління та оборона ($334.1 млн)
60.2%
Операції з нерухомим майном ($74.8 млн)
13.5%
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність ($59.2 млн)
10.7%
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги ($37.3 млн)
15 493 6.7%
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування ($20.5 млн)
3.7%
Тимчасове розміщення та організація харчування ($6,6 mln)
1.2%
Всього
$555.1 млн

Сектор послуг посідає третє місце у зовнішньоекономічній діяльності області. Експорт наукових та технічних послуг зріс майже в 3 рази порівняно з минулим роком та становить 6% всеукраїнського показника. . Експорт транспортних послуг демонструє попит, а саме: експорт залізничних послуг, порівняно з 2020 роком, зріс на 54%.

Структура експорту за 2021 рік

Всього - $243.7 млн (1.6% від загальнодержавного обсягу)
100%
IT
Послуги з обробки даних
Послуги залізничного транспорту
Інші персональні послуги
Послуги транспортної обробки вантажів
36.4 млн (2.3% від загальнодержавного обсягу)
14.9%
$26.9 млн (1%)
11%
$15.6 млн (1.9%)
6.4%
$12.6 млн (4.5%)
5.2%
$11.9 млн (0.5%)
4.9%

Структура імпорту за 2021 рік

Всього - $291,5 млн (4.2% від загальнодержавного обсягу)
Послуги франшизи та використання торгової марки
Послуги вантажного залізничного транспорту
Послуги залізничного транспорту
Інженерні послуги
Фінансові послуги
$47.3 млн ( 7.3% від загальнодержавного обссягу)
16.2%
$31.7 млн (10.2%)
10.9%
$15.5 млн (3.2%)
5.3%
$14.2 млн (5.2%)
4.9%
$11.5 млн (3,9%)
6%

Найбільші підприємства сектору

Освіта

Фінанси

Транспорт та логістика

IT

Інжинірінг

Бізнес консалтинг