Економіка в цифрах

Економіка в цифрах

Дніпропетровська область – економічно розвинений та інвестиційно привабливий регіон України, який забезпечує понад 11% економіки країни. Область характеризується потужним промисловим та науковим потенціалом, розвиненим агропромисловим комплексом, логістичною та енергетичною інфраструктурою.

Капітальні інвестиції
(1 місце)

 $2.3 млрд
12.4% загальнодержавного об’єму

Об'єм реалізованої промислової продукції
(1 місце)

$21.9 млрд
18.7% загальнодержавного об’єму

admin-ajax

Об'єм екпортованихи товарів
(1 місце)

$12.4 млрд 
15.3% загальнодержавного об’єму

iStock-918508630

Прямі іноземні інвестиції
(1 місце)

 $7.3 млрд
15.8% загальнодержавного об’єму

it

Об'єм реалізованих послуг
(2 місце)

 $2.6 млрд
6.3% загальнодержавного об’єму

Об'єм реалізованої продукції за секторами економіки в 2021 році

Промисловість ($21 922.8 млн)
47.6%
Торгівля ($17 201 млн)
37.3%
Агропромисловість ($3 183.5 млн)
6.9%
Послуги ($2 575.1 млн)
5.6%
Будівництво ($1 190.2 млн)
2.6%
TOTAL
$46 072.9 mln (11.4% out of the volume of Ukraine)

Економічна структура Дніпропетровської області за секторами економіки:

• металургія
• мінерали
• енергетика
• хімічна промисловість
• виробництво полімерів
• механічна інженерія
• легка промисловість
• космычне машинобудування

• вирощування, зберігання та переробка продукції рослинництва і тваринництва
• харчова промисловість
• виробництво сільськогосподарської техніки та обладнання

Будівництво

  • будівельні матеріали та роботи

• наукова та інноваційна діяльність
• фінансові та страхові послуги
• логістичні послуги
• торгівля та IT

Секторальна структура експорту в 2021 році

$12.4 bln

15.3% out of the Ukraine exports
Промисловість ( $11 107.8 млн)
89.5%
Агропромисловість ($1 003 млн)
22 8.1%
Послуги ($243.7 млн)
2%
Будівництво ($53.9 млн)
0.4%

Секторальна структура імпорту в 2021 році

Промисловість, ($5 042.9 млн)
81.8%
Агропромисловість, ($706.6 млн)
11.5%
Послуги, ($291.5 млн)
4.7%
Будівництво ($120.2 млн)
2%

$6.2 bln

7.7% out of the Ukraine imports

Головні торгівельні партнери в 2021 році

Польща Російська Федерація Китай Турція Єгипт
Словакія США Алжир Чешська Республіка Румунія